Προπονήσεις Ποδηλασίας (Improve performance)

Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα συστηματικό πρόγραμμα προπόνησης  βελτιώνει την φυσική μας κατάσταση και την απόδοσης μας (Jeukendrup A., 2002,  Edwards G., 1998). Εμείς έχουμε δημιουργήσει δύο προγραμμά για το σκοπό αυτό.

  • Πρόγραμμα Fitness
  • Πρόγραμμα Advanced

Η δημιουργία προγραμμάτων προπόνησης βασίζεται στις δικές σας ατομικές φυσιολογικές δυνατότητες και ανάγκες που μπορεί να προκύψουν από τις εργομετρικές σας εξετάσεις και την ανάκληση ιστορικών δεδομένων.

Τα προγράμματα στοχεύουν στην βελτίωση της απόδοσης σας σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς και στην ποιοτική και ασφαλή προπόνηση αποφεύγοντας τραυματισμούς και μειωμένη απόδοση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προπονήσεις πραγματοποιούνται από τον Γιάννη Παπανικολάου, πρώην Πρωταθλητή Ελλάδος – Βαλκανιονίκη στο άθλημα της ποδηλασίας και  Καθ.Φυσικής Αγωγής – Αθλητικής Απόδοσης (MSc Sport Science – Human Performance, Brunel University).