Ποδήλατο και Ασφάλεια

Ποδήλατο και Ασφάλεια

Στην εποχή μας η χρήση του ποδηλάτου έχει αυξηθεί σημαντικά γεγονός που καθιστά την ασφάλεια και την τήρηση των κανόνων επιτακτική για κάθε ποδηλάτη. Μέσα από την προσωπική μου ενασχόληση ως αθλητής και εκπαιδευτής ποδηλασίας, αντίστοιχα, διέκρινα πως το ποδήλατο αποτελεί εκτός από ένα μέσο άσκησης και ένα εξαιρετικό όχημα μεταφοράς. Δεδομένου αυτού, η εναρμόνιση […]

Continue reading