Θέσεις εργασίας μέσω ποδηλάτου!

Μέχρι 435.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εάν 56 μεγάλες πόλεις είχαν την ίδιη στρατηγική για το ποδήλατο όπως η Κοπεγχάγη, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η ομάδα των ερευνητών έδειξε ότι η ποδηλασία δημιουργεί θέσεις εργασίας σε τομείς τόσο διαφορετικούς όσο ο σχεδιασμός και η κατασκευή, η χονδρική, η λιανική και η επισκευή, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες (αγγελίες και ενοικίαση ποδηλάτων). Βασίστηκαν οι εκτιμήσεις τους σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από 37 πόλεις χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη προσέγγιση στην πανευρωπαϊκή περιοχή. Εκτός από τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, η έκθεση παρουσιάζει και άλλα σημαντικά σημαντικά ευρήματα:

- Η επένδυση στην ποδηλασία αυξάνει τον αριθμό των θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την ποδηλασία.
- Η ποδηλασία δημιουργεί νέους τύπους εργασιών.
- Οι δημόσιες αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας σε σχέση με την ποδηλασία.
Η μελέτη αναφέρει επίσης ότι η περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στις θέσεις εργασίας - ποδήλατο και το μερίδιο των τρόπων μεταφοράς θα διευκολυνθεί σε μεγάλο βαθμό από την καλύτερη συλλογή δεδομένων.
Άρα, αρχικά κάνουμε περισσότερο ποδήλατα για να βελτιώσουμε όχι μόνο την υγεία μας και την οικονομικη μας κατάσταση, τόσο απλά!

 

Πηγή:  https://ecf.com/news-and-events/news/un-organisations-recognise-job-creation-potential-cycling-high-level-report

Ιωάννης Παπανικολάου
Follow me
Latest posts by Ιωάννης Παπανικολάου (see all)